Over Clevia Park

 

Intermed Group of Companies levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidssector in Suriname. Clevia Park, als jongste bedrijf binnen de groep, voegt het stukje duurzaam leven in harmonie met de natuur toe aan de gehele missie van de groep. Als onderdeel van een bedrijvengroep in de gezondheidszorg zijn wij voornamelijk gericht op preventie. Preventieve gezondheidszorg begint bij een gebalanceerd en duurzaam leven, samen met anderen, in harmonie met de natuur. Een gebalanceerd en duurzaam leven heeft niet alleen te maken met het voeden van het lichaam, maar ook het voeden van geest en ziel.

Missie

Wij geloven in een wereld waar iedereen toegang heeft tot alle middelen die onze aarde biedt, waarbij een ieder meedoet aan een eerlijke en terechte economie zonder schadelijke gevolgen voor het milieu of mens.

Onze missie is om sociale verandering in een financieel duurzame manier te promoten en aan te moedigen, zodat jonge ondernemers, gemeenschap gebaseerde bedrijven, en andere bedrijven kansen krijgen om inkomsten te verdienen.

Visie

Suriname moet een van de beste plaatsen op aarde zijn om te leven, waarbij een ieder gezond, ontwikkeld, productief en blij kan zijn.

Strategie

Met Clevia Park maken wij de gemeenschap sterker en brengen we sociale verandering. Duurzame ontwikkeling op zijn best door de economie te drijven en het billijk te maken voor een ieder op aarde en voor de natuur. 

Op Clevia Park moedigen wij mensen aan om te netwerken en samen te werken om gezamenlijk aan duurzame oplossingen te komen in het leven. Kameraadschap met alle creaties van God is de enigste manier om een betere wereld te creëren.