Diapura donatie Campagne

Doneer nu

Zonder nierdialyse geen leven

De nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen en overtollig water uit het bloed verwijderd worden. Als de nieren niet meer/onvoldoende in staat zijn deze functie uit te oefenen is medische behandeling noodzakelijk om in leven te kunnen blijven.

Er zijn twee mogelijkheden: nierdialyse of niertransplantatie.

Bij nierdialyse wordt de functie van de nieren gedeeltelijk overgenomen.

Niertransplantatie is in Suriname nog niet mogelijk. Er is in augustus 2019 voor het eerst een niertransplantatie uitgevoerd in Suriname in samenwerking met een Nederlandse missie.

Behalve de dialyse bestaat de behandeling uit een combinatie van medicijnen en een strict dieet, waaronder beperkte vochtinname.

HELP NIERDIALYSEPATIËNTEN, EN BIEDT ZE EEN TOEKOMST. DOE NU EEN VRIJWILLIGE DONATIE

Over Diapura

Dialyse centrum diapura bestaat al langer dan 10 jaar. Op verzoek van de toenmalige overheid werd in december 2009 de eerste vestiging geopend te Tamansari, Commewijne. Vanwege de snelle groei van het aantal patiënten werd in 2014 een tweede vestiging geopend, in Paramaribo, bij het Diakonessenhuis.

Om een dialysebehandeling uit te voeren is er naast een dialysemachine voor iedere behandeling ook nog een aantal verbruiksartikelen (niet herbruikbaar) nodig, zoals kunstnieren, bloedlijnen, naalden, welke allemaal geïmporteerd worden en dus beïnvloed worden door de valutakoers.

In 2012 werd het dialyse tarief door het ministerie van Volksgezondheid gesteld op SRD 550 en is sindsdien niet meer aangepast. Dit terwijl de wisselkoers van de USD sindsdien bijna is verdrievoudigd.

Jaarlijks miljoenen SRD tekort…. Hoe verder?

Hoe komt dat? Diapura heeft in totaal 138 patiënten. De kostprijs van de dialyse is in januari 2019 door een gerenommeerd accountantsbureau berekend en gesteld op SRD 896. Per dialysebehandeling was er toen dus al een tekort van SRD 346. Maandelijks levert dat een tekort van ongeveer 620.000 SRD op. Dit financieel verschil is ondertussen veel groter geworden aangezien de USD koers toen, ongeveer SRD 7.25  was en er nu (medio 2020) reeds meer dan SRD 15 moet worden betaald voor 1 US dollar.

Maandelijks een tekort van ongeveer SRD 620.000

Diapura op haar beurt is steeds efficiënter gaan werken en heeft verschillende bezuinigingsmaatregelen ingevoerd. Al deze maatregelen zijn thans niet meer voldoende om de continuïteit van de dialyse te garanderen.

Een bijbetaling vragen aan de patiënt, zoals ook gebeurd in andere subsectoren van de zorg, lijkt ons laatste redmiddel. Anderzijds, is dit haalbaar voor patiënten met een klein pensioen of een sociale uitkering van SRD 325? Zullen alleen de financieel draagkrachtige mensen dan optimaal kunnen dialyseren?

Geef leven, steun de dialyse patienten

Diapura vraagt daarom nu de steun van bedrijven, organisaties en individuen. De campagne ‘geef leven: doneren voor het dialyseren’ heeft als doel geld in te zamelen om de continuïteit van de dialysebehandelingen te garanderen zodat invoering van bijbetaling niet meer nodig is.

HELP DE NIERDIALYSEPATIËNTEN, EN BIEDT ZE EEN TOEKOMST. DOE NU EEN VRIJWILLIGE DONATIE

Geef leven, doneren voor het dialyseren

Diapura vraagt daarom nu de steun van bedrijven, organisaties en individuen. De campagne ‘geef leven: doneren voor het dialyseren’ heeft als doel geld in te zamelen om de continuïteit van de dialysebehandelingen te garanderen zodat invoering van bijbetaling niet meer nodig is.

DSB SRD 9573003 o.n.v. NV Diapura

DSB USD 9573011 o.n.v. NV Diapura

DSB EUR 9573038 o.n.v. NV Diapura

Indien u wilt overmaken vanuit een niet-Surinaamse bankrekening kunt u het over maken met de swiftcode van De Surinaamsche Bank “SURBSRPA” en graag het volgende vermelden:

DSB USD 9573011 of DSB EUR 9573038

Naam en adres horend bij de rekening (bijvoorbeeld uw naam)

“De Surinaamsche Bank, Paramaribo, Suriname”

Veelgestelde vragen

 • Hoe overleven de andere particuliere dialysecentra?

De kostprijs van de dialyse ligt hoger dan het dialysetarief dat de Surinaamse verzekeringsmaatschappijnen betalen. In januari 2019 hebben de 5 particuliere dialysecentra de kostprijs laten uitrekenen door een onafhankelijk accountantsbureau. Volgens deze calculatie ligt de kostprijs bijna twee keer zo hoog als het tarief. Ieder centrum zoekt naar manieren om te overleven door bv de onderhoudswerkzaamheden die niet hoogst noodzakelijk zijn zo lang mogelijk uit te stellen, door vakantiepatienten aan te trekken die wel een goed tarief hebben (kruissubsidie) en door bijbebetalng.

 • Wordt Diapura gesubsidieerd?

Diapura wordt niet gesubsidieerd door de overheid. In de afgelopen jaren hebben de zusterbedrijven van de Intermed bedrijvengroep Diapura financieel ondersteund: kruisubsidie dus. Maar, met de huidige economische situatie wordt dit steeds moeilijker

 • Als het bedrijf noodlijdend is waarom stoppen jullie er dan niet gewoon mee?

Met dialyseren kan je niet stoppen. Het is een levensreddende behandeling. Stoppen met dialyseren zou levens kosten, dat is dus geen optie! Onze patienten voor ons het meest belangrijke. Hoe dan ook, wij moeten blijven helpen. Het gaat om het redden van het meest kostbare: leven.

 • Waarom zijn er zoveel particuliere centra als de dialyse niet winstgevend is? 

De behoefte aan dialyseplekken is groter dan de overheid aankan. Zo hebben enkele dialysecentra die initieel opgezet waren voor vakantiedialyse patienten, ook hun deuren geopend voor lokale patienten. Diapura is opgericht in 2009, op verzoek van de toenmalige beleidsmakers, vanwege het ernstige tekort aan dialyseplekken.

 • Kan ik een patient adopteren?

Nee, maar u kan wel een aantal dialysebehandelingen sponsoren. Diapura wil helpen dus kunnen we er niet voor kiezen een deel van onze dialysepatienten uit te sluiten, omdat die (nog) geen vaste donateur hebben gevonden.

 • Is dit een eenmalige campagne?

Het is de eerste keer dat wij zo een campagne organiseren.  Wij hopen uiteraad dat het dialysetarief  aangepast zal worden naar een minimaal kostendekkend tarief. Tot die tijd hopen wij dat we op uw financiele steun kunnen rekenen.

 • Hoe kan ik doneren?

U kan op verschillende manieren doneren. Dat kan onder andere via een bankovermaking. Dat duurt meestal 3 werkdagen. U kunt uw financiele donatie ook doen via de digitale wallet Mope, naar het nummer +5978645658. Indien u wilt doneren, maar geen van de bovenstaande opties wilt gebruiken, maak u dan contact met ons, telefonisch of per email.

Diapura Diakonessenhuis , Paramaribo: 499201/497180
Diapura Tamansari, Commewijne: 0356842/0356844

Email: info@diapura.com

Wij zoeken dan samen naar een voor u geschikte manier om te doneren.

 • Kan ik ook in natura bijdragen?

Indien u in natura wilt doneren vragen wij u om contact met ons te maken, zodat we samen een selectie kunnen maken van de producten en de productspecificatie

 • Waarvoor wordt het geld gebruikt? 

Alle donaties zullen worden besteed aan  onze patienten, om zo de continuiteit van de zorg te garanderen. Met de donaties zullen dialyse verbruiksartikelen aangeschaft worden zoals kunstnieren, bloedlijnen, NaCl, naalden, spuiten en handschoenen.

 • Als jullie van start gaan met bijbetaling; is de patient dan niet vrij om zelf een ander dialyse centrum op te zoeken waar geen bijbetaling is?

Elke patient is vrij om te kiezen voor/ veranderen van dialysecentrum. Indien een patient dat vraagt om over te stappen naar een ander centrum, assisteren wij met de overstap.

 • Mag het telefoonnummer van Diapura op de page indien men meer wilt weten?

U mag, indien u iemand wilt spreken, altijd  contact met naar ons maken, telefonisch bellen of per een emmail sturen.

Contact:

Diapura Diakonessenhuis , Paramaribo: 499201/497180

Diapura Tamansari, Commewijne: 0356842/0356844

Email: info@diapura.com

 • Hoeveel geld is er nodig om bijvoorbeeld de continuitiet van de zorg de komende 2 jaren te garanderen?

Het maandelijks tekort bedraagt SRD 620.000. Per jaar komt dat neer op een bedrag van ongeveer SRD 7,5 miljoen. De komende 2 jaren heeft Diapura ongeveer SRD 15 miljoen nodig om de zorgverlening te garanderen.

 • Hoe  komt het dat mensen moetgen dialyseren?

Om te begrijpen waarom sommige mensen moeten dialyseren moeten wij eerst uitleggen wat de functie van de nieren is. 

Nieren – ieder mens wordt normaal geboren met 2 nieren – verwijderen afvalstoffen en overtollig vocht uit het lichaam . Verder zijn de nieren ook cruciaal bij het reguleren van de bloeddruk en de zoutbalans in het lichaam.

Als gevolg van o.a. een ziekte (vaak hoge bloeddruk of suikerziekte) kunnen de nieren achteruitgaaan en niet goed meer functioneren. Als de nieren zo ver achter uitgegaan zijn dat ze en niet goed meer functioneren, dan hopen afvalstoffen en vocht zich op in de lichaam. 

Er zijn dan 2 mogelijkheden: Transplantatie of dialyse (= een nierfunctievervangende behandeling). In Suriname is de enigste mogelijkheid: Dialyseren. Bij het dialyseren wordt de nierfunctie gedeeltelijk overgenomen door een kunstnier. De meeste patienten hebben 3 keer per week een dialysebehandeling nodig. Zo een behandeling duurt gemiddeld 4 uren.

 • Wat moet he doen om je nieren gezond te houden?

Zorg dat je bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd en zorg dat deze niet boven de door de arts aanbevolen waarde komt. Houd je bloedsuikerspiegel onder controle. Leid een actieve, gezonde leefstijl en houd je gewicht onder controle. Een gezonde leefstijl bestaat uit gezonde voeding met weinig zout, voldoende beweging, niet roken en matig alcoholgebruik.

Algemene vragen:

 • Wat zijn de rekeningnummers van Diapura?

SRD 95.73.003 o.n.v. Diapura

EURO 95.73.038 o.n.v. Diapura

USD 95.73.011 o.n.v. Diapura

U kunt nu ook doneren via Mope! Stuur uw donatie naar het nummer +5978645658

 • Waar zijn jullie gevestigd?

Diapura Diakonessenhuis

Diapura Tamansari 

 • Wat zijn de openingstijden?

Diapura DH 6am – 9pm

Diapura TMS 7am – 9pm 

 

Hartelijk dank namens al onze patiënten.