Diabetre

Diabetescentrum DiaBetre was op 14 november 2012 officieel geopend om de begeleiding en ondersteuning van patiënten beter ter hand te nemen

Het doel van het centrum is de begeleiding en het coachen van patiënten met diabetes die moeten
starten met insuline of reeds insuline gebruiken. Het doel van de begeleiding en ondersteuning is om
late complicaties zoals nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en blindheid als gevolg van diabetes
te voorkomen. Daarnaast wordt de patiënt vaardigheden aangeleerd over het gebruik van insuline,
omgaan met de Novopen® 4 (een navulbare insulinepen), voeding in relatie tot insuline en het belang
van bewegen.

Zelfzorg

DiaBetre heeft als doel de diabeet in staat te stellen zijn bloedglucose dagelijks zelf onder controle te hebben om zodoende complicaties zoals nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en blindheid te voorkomen. DiaBetre biedt daarom een edutainmentprogramma en begeleiding bij zelfmanagement aan
diabeten en hun social coach (iemand die de diabeet ondersteunt in het dagelijks leven).

 

Edutainmentprogramma

Het edutainmentprogramma bestaat uit drie delen:

1. Wat is insuline, hoe werkt het in het lichaam, spuittechnieken voor insuline en zelf meten van de bloedglucose
2. Het belang van bewegen
3. Voeding samenstellen voor een diabeet

Hierdoor en door de aktieve begeleiding hoe om te gaan met diabetes in verschillende situaties leert men zijn/haar diabetes zelf in de hand te houden.

In samenwerking met andere organisaties worden vrijwel het gehele jaar door gezondheidsactiviteiten
gehouden.

 

Open voor een ieder

DiaBetre is open voor een ieder en wil met haar dienstverlening zoveel mogelijk de patiënt tegemoet komen.